Bir el sabunun muhteviyatında "anise alcohol" (anason alkolü) yazıyor. Bunu kullanmak câiz midir?
Alkol, sabun imalinde kimyevî değişikliğe uğrar. Uğramasa bile yıkanıp gittiği için mahzuru yoktur.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar