Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Rûhü’l-Me’ânî tefsiri muteber midir?
Âlûsî yazmıştır. Kendisi Ehl-i sünnet ise de, bazı fikirleri ulema tarafından aşırı bulunup tasvip edilmemiştir. Tefsiri de bu sebeple ilim çevrelerinde pek itibar görmemiş; ancak üslubu sebebiyle halk arasında popüler olmuştur.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar