Haç, zünnar, papaz külahı gibi başka semavi dinlere ait sembollere sövmek küfrü gerektirir mi?
“Putlara sövmeyin, kâfirler de sizin rabbinize söver” mealinde âyet-i kerime vardır.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar