Sultan II. Mahmud''un yaptığı kıyafet inkılâbında, ulemâ fese karşı çıkmış mıydı?
Ulema hep padişahın yanında olmuştur. Fes, İslâmiyete aykırı bir serpuş değildir.


8 Aralık 2013 Pazar