Bir toprağa necaset bulaşıp kurusa temiz olur mu?
Resulullah buyurdu ki, “Toprağın temizlenmesi kuruma iledir”. Binaenaleyh necaset bulaşan bir toprak kuruduğu zaman temiz olur. Hayvan da böyledir. Ağaç ve otlarda ihtilaf vardır. (Berika, Bid’at ve Vesvese bahsi).


2 Kasım 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar