Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Yavuz Sultan Selim bir sefer sırasında bir papaza “Babamın devri mi daha iyiydi, yoksa benim devrim mi? diye soruyor. Papazın “Sizin devriniz daha iyidir” cevabına istinaden, “Sen bu cevabınla, her yıl bir öncekinden kötü gelir mealindeki hadis-i şerifi inkâr ettin” diyerek papazı idam ettirmesi hâdisesi doğru mudur?
Menkıbenin aslı öyledir: Şark seferine giderken konuştuğu papaz, “Babanızın devri iyidir” diyor. Padişah da “Sizin devriniz iyidir, deseydin, kafanı keserdim” demiş. Yani, dalkavukluk ettiğini anlardım, halbuki yıl yıldan kötü gelir, demek istemiş. Hikayenin bir başka versiyonunda, Sultan Selim, kadı veya müftü tayin edilecek birine, yahut vazife vermek istediği birisine bu suali sormuş; o ise dalkavukluk olsun diye, sizin zamanınız iyidir deyince, hadis-i şerifden haberi yok diyerek bu kişiyi tayinden vazgeçmiştir. Menkıbedir, tarihî bir hâdise değildir.


26 Ekim 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar