Akıllı, ama bulûğa ermemiş çocuğun, velisinin izni olmadan yaptığı alışveriş ve icâre sahih mi?
Değildir. Ancak velisi başta izin veya sonradan icazet verirse sahih hâle gelir. Vermezse, fâsid olur. Fâsid icârede iş yapılmışsa ecr-i misl ödenir. Fâsid alışverişte mebi ve semen, yani mal ve ödenen para iade edilir. Mal kullanılmış veya tüketilmişse, piyasa kıymetinden tazmin edilir.
25 Ekim 2013 Cuma
25 Ekim 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar