Mâlikî mezhebinde hürmet-i musahare var mıdır?
Mâlikî de Şâfiî gibidir. Yani ancak nikâh altındaki zifaf ile hürmet-i musahare meydana gelir. Ancak Mâlikî’de fâsid nikâh zifafı da hürmet-i musahareye sebep olur. Zina, şehvetle dokunma Hanefî dışındaki üç mezhebde de hürmet-i musahare meydana getirmez.
25 Ekim 2013 Cuma
25 Ekim 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar