Bir kimse borçlu olduğu halde, bir arkadaşına hediye verse, bu hediye sahih midir?
Hediye sahihtir; ancak borçlu hediye verirse günaha girer. Önce borcunu ödemelidir. Alan kimse bunu bilse bile, alması câizdir.


19 Eylül 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar