Hayvan zekâtına erkek hayvanlar da dâhil midir?
Zekât, sâimenin, yani senenin yarısından fazla otlakta otlayan küçükbaş (koyun, keçi) veya büyükbaş (sığır, manda, deve) hayvanların erkeklerine de, dişilerine de farzdır. (Fetâvâ-yı Hindiyye, Sâime Zekâtı)
15 Nisan 2011 Cuma
Alakalı Başlıklar