Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hayvan zekâtına erkek hayvanlar da dâhil midir?
Zekât, sâimenin, yani senenin yarısından fazla otlakta otlayan küçükbaş (koyun, keçi) veya büyükbaş (sığır, manda, deve) hayvanların erkeklerine de, dişilerine de farzdır. (Fetâvâ-yı Hindiyye, Sâime Zekâtı)


15 Nisan 2011 Cuma
Alakalı Başlıklar