Kur’an-ı kerim kadimdir veya ebedîdir sözü ne mânâya gelir?
Kelâm-ı ilahî olduğu için, Allahü teâlânın kıdem ve beka sıfatı buna sirâyet etmiştir. Her ne kadar Hazret-i Muhammed’e inmiş ise de, bundan önce de ilm-i ilahîde mevcud idi.
24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar