Kunut dualarının ikisi de vâcib midir?
Herhangi birini okumakla vâcib yerine gelir. Diğerini de okumak sünnettir.


2 Ağustos 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar