Kurban kesilmeden önce, yününden, sütünden istifâdenin câiz olmaması; yünü kırkılmış hayvanı kurban etmenin mekruh olmasının hikmeti nedir?
Kurbana ayrıldıktan sonra, o hayvan artık Allah’a adanmış demektir.
28 Temmuz 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar