Birden zuhur etmeyip de gide gide zuhur edegelen meyve, çiçek, yaprak ve sebzenin bir miktarı belirmiş olursa, bunlarla beraber henüz belirmemiş olanları da toptan satmak örf olduğundan İmam Muhammed’e göre sahihtir. Henüz başlanmamış veya bir kısmı başlamış binayı bu kavle kıyasen almak câiz olur mu?
Bina insan eliyle yapılıyor. Öbürleri kendiliğinden yetişiyor. İkisi aynı şey değildir. Kıyasa mahal yoktur.


25 Temmuz 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar