“Cüz’î irade müstakil değildir; onu da Allah yaratır. Eş'ariyye bu şekilde Cebriyye'ye yaklaşır” sözünden ne anlamalıdır?
Eş’arî’ye göre kulun iradesini de Allah yaratmaktadır.


13 Temmuz 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar