İşçiyi yalnızca prim ile kiralamak caiz midir?
Hayır. İcâre (kira) akdinin sıhhati için ücretin belli olması lazımdır. Primle çalıştırmak, ücretli vekâlet veya müdârebe (emek-sermaye) şirketi demektir.


21 Haziran 2013 Cuma