Vekilin, yaptığı işten dolayı ücret alması câiz midir?
Vekil ederken, ücret şart edildi ise, iş yaptığı zaman ücreti alır. Ücret şart edilmedi ise, teberru etmiş olup, ücret isteyemez. Ama her iki halde de sevab kazanır.


21 Haziran 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar