Osmanlılar zamanında İstanbul'un fethi nasıl kutlanırdı? Osmanlılarda hangi millî bayramlar vardı?
Osmanlılar, İstanbul’un fethini hiçbir zaman kutlamamıştır. Hatta Sultan Hamid zamanında (1903) kutlamak istemişler; padişah “Rum vatandaşlarımız rencide olur” diye izin vermemiş. Bu, Dr. Atıf Hüseyin’in hatıralarında yazıyor. Osmanlılarda iki dinî bayram ve kandillerden başka, son zamanlarda padişahın doğum ve cülûs günü milli bayram idi. Donanma yapılır; yani dükkânlar, evler ve sokaklar süslenir, gece ışıklandırılırdı.
20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar