Hanefî mezhebinde olup gusl abdesti sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden ve âdeti 7 gün hayız-25 gün temizlik olan bir kadın 12 gün temizlikten sonra 13. günden itibaren ilk 7 gün leke görüyor. Sonra 10 gün hayz görüyor ve 3 aydır bu şekilde devam ediyor. Bu kadın nasıl hareket eder?
Hanefi mezhebine göre, temizliğin, öncesinde ve sonrasındaki kanları ayırabilmesi için geçmesi gereken asgarî müddet 15 gündür. Beyaz harici renkler hayz kanı kabul edilir. Temizlik müddeti 12 gün olduğundan, bu günler hükmî kan, yani hep aktı kabul edilir. Dolayısıyla, kanlar arasında 15 gün veya daha fazla müddet olmadığından, 3 ay müddetince kan devamlı akmaktadır. Hayz ve temizlik âdetine göre hareket eder. Son sahih temizlikten itibaren, 7 gün hayz 25 gün temizlik olacak şekilde hareket eder. Hayz günlerinde, kan gelmese bile, namaz kılmaz. Temizlik günlerinde, kan gelse bile, namaz kılar.
Mâlikî mezhebinde hayzın en azı yoktur. 1 saat bile hayz sayılır. Hayzın azamî müddeti ise mübtedi (ilk defa hayz görecek) için 15 gün, mutade (âdeti olan kadın) için ise 15 günü aşmamak kaydıyla âdetinin 3 gün fazlasıdır. Temizlik müddetinin en azı 15 gündür.
Mâlikî mezhebinde dikkat edilmesi gereken bir kâide de, kanlar arasında 15 günden az müddet varsa, bu kanlar azamî hayz müddetini belirlemedeki kaideye muvafık olarak, önceki hayza eklenir. Mesela, hayz âdeti 10 gün olan bir kadın, 10 gün kan, 12 temizlik ve sonrasında 5 gün kan görmüştür. 5 gün kanın ilk 3 günü 10 gün kana eklenir ve bu 13 gün hayz olur. Hayz âdeti 13 gün olarak değişir. Çünki kanlar arasındaki müddet 15 günden azdır ve 10 hayz âdeti en fazla âdetinin 3 gün fazlası olacağından, yani 10+3=13 gün olacağından, 5 günün ilk günü 10 günlük kana eklenir.
12Temizlik+7Leke+10Kan + 12T+7L+10K + 12T+7L+10K + 12T+7L+10K + 12T+7L+10K + ....
• Kan ve temizlik günleri 12T+7L+10K olarak tekrar etmektedir.
• Son olarak 7 gün hayz görülmüştü. Ancak sonrasında 15 günden az 12 günlük temizlik olduğundan, 7 lekeli günün 3 günü de 7 günlük hayza eklenir. Dolayısıyla, hayz âdeti 10 gün olarak değişir.
• İki hayz dönemi arasında en az 15 gün olması gerektiğinden, 7 lekeli günün son 4 günü, 10 kanlı gün ve 12 temiz gün, temiz günler kabul edilir. İkinci 7 lekeli gün ve 10 kanlı günün ilk 6 günü hayzdır. Hayz âdeti 13 gün olarak değişir.
• İkinci 10 kanlı günün son 4 günü ve akabindeki 12 gün temizlikten sonra, 7 lekeli gün ve 10 kanlı günün ilk 8 günü hayz olur. Hayz âdeti 13 gün olduğundan, âdeti azamî müddete ulaşarak 15 gün olur.
• Üçüncü 10 kanlı günün son 2 günü, 12 gün temizlik ve 7 lekeli günün ilk gününden sonra, 7 lekeli günün son 6 günü ve 10 kanlı günün ilk 9 günü hayzdır. Toplamda 15 gün hayz olur. Hayz âdeti değişmez.
• Dördüncü 10 kanlı günün son 1 günü, 12 gün temizlik ve 7 lekeli günün ilk iki gününden sonra, 7 lekeli günün son 5 günü ve 10 kanlı gün hayzdır. Toplamda 15 gün hayz olur. Hayz âdeti değişmez.
• Hayz günleri haricindeki kanlı günler istihazadır, yani hastalık kanıdır. Bugünler temiz olarak kabul edilir.
3 ay müddetince 12T+7L+10K olarak devam eden temiz ve kanlı günlerin, Mâlikî mezhebine göre 5 aylık analizi yukarıda verilmiştir.
Birden fazla mezhebi taklid eden kadınlar, bir mezhebde hayz veya nifas diğer mezhepte temizlik olan hallerde, ibadetleri bırakır. Her iki mezhebe göre temizliğin başladığı günlerde gusl alıp, ibadetlerini yerine getirir. Bir mezhebe göre hayz diğer mezhebe göre temiz olan günlerde yapılmayan ibadetleri, her iki mezhebe göre temiz olan günlerde kaza eder. Yukarıda izah edilen hallerde, bu kaide dikkate alınarak hareket edilir.
20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar