Üç talâk (boşama) hakkı, ric’î ve bâin için ayrı ayrı mıdır? Yani bir kimsenin üç ric’î, üç de bâin talâk hakkı mı vardır?
Talâk ric’î olsun, bâin olsun üç defadır.
20 Haziran 2013 Perşembe
20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar