Bir kimse üç evini üç oğluna verse, ölene kadar kiralarını ben alacağım dese, caiz midir?
Evleri oğluna verebilir. Bunun için ya boşaltıp teslim etmesi veya tapusunu vermesi lazımdır. Aksi takdirde hibe muteber olmaz. Zira hibe ancak kabz yani teslim ile tamamlanır. Ayrıca kiralarını almak şartıyla hibe fasiddir, çünkü taraflara faydası vardır. Evleri oğullarına 100 lira gibi sembolik bir fiyatla satar. Sonra çocukları buna ölünceye kadar intifa hakkı tanır. Bu sayede ölene kadar bu evlerde isterse oturur, isterse kirasını alır. Çünki satışta teslim şartı yoktur. Mülkiyet akitle geçer. Ama satarken intifayı şart koşarsa akit fasid olur. Evvelden konuşup mutabık kalırlar, sonra başka bir mecliste bu muameleyi yapabilirler.


8 Haziran 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar