Hristiyan bir kadınla evlenen müslüman, hanımını hoş tutmak için çocuğuna Pedro gibi bir Hristiyan ismi koyabilir mi?
İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ta 23. mektupta diyor ki: “Ne kadar şaşılacak şeydir ki, kıymetli teveccühünüze kavuşmakla şereflenen şairlerden birinin, bir kafir ismini soyadı aldığını işittim. Hem de kendisi seyyidlerden, sevmemiz lazım gelen büyüklerden biridir. Keşke bunu duymasaydım. Bu alçak ismi acaba niçin aldı? Bir türlü anlayamıyorum. Böyle isimleri almaktan, korkunç aslanlardan kaçmaktan daha çok kaçmak lazımdır. Böyle isimleri, her çirkinden daha çirkin görmek lazımdır. Çünkü bu isimler ve onların sahipleri, Allahü tealanın düşmanlarıdır. Onun Peygamberinin düşmanlarıdır. Müslümanların, kafirleri düşman bilmesi emir olunmuştur. Bu gibi pis isimleri, evladına koymamaları, her Müslümana vaciptir. Benim tarafımdan ona söyleyiniz! Bu ismi değiştirsin! Onun yerine, ondan hayırlı ve Müslümana yakışan bir isim koysun. Müslüman olana, Müslüman ismini koyması yakışır. Allahü tealanın sevdiği ve Onun Peygamberinin beğendiği, İslam dininde bulunmakla şereflenmiş bir kimsenin haline uygun da ancak budur. Hadis-i şerifte, “Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız!” buyuruldu. Resulullah çirkin isimleri değiştirirdi. Hazret-i Ömer’in bir kızının adı Asıye (isyan edici) idi. Resulullah onu değiştirdi, Cemile yaptı. Bunlar gibi daha birçok insan, yer ve sokak ismini değiştirerek, Müslümana yakışan isimler taktığını Ebu Davud bildirmektedir. Hadis-i şerifte, “Kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınız!” emrolundu. Dinsizlik alameti olan ve bu zannı uyandıran isimleri koymaktan, [sözleri söylemekten ve alametleri kullanmaktan ve işleri yapmaktan] kaçınmak, her Müslümanın vazifesidir. Bakara suresi, 121. ayetinde mealen, “Mümin olan bir köle, kafir olan bir beyden daha kıymetlidir!” buyuruldu.”

Bu sebeple çocuğuna gayrı müslim ismi koymak; velev ki İsa aleyhisselamın havarilerinden olsun, doğru değildir. Nitekim gayrı müslim müslüman olsa, ismini değiştirmesi, hatta sünnet olması icap etmediği halde, bunun ikisini de ihmal etmezler. İslam tarihine ait olmadığı halde müslümanlar arasında adet olmuş Selçuk, Gökhan gibi isimleri koymak caizdir. Ehli kitap bir kadınla evlilik sahih ise de tahrimen mekruh, yani günahtır. Bu zamanda ise çok tehlikeli neticeler tevlit edebilir. Öyle ki çocuğun isminin Pedro olması, solda sıfır kalır.


8 Haziran 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar