Çobanlığın Peygamber mesleği olduğu doğru mu?
Mesleklerin itibarlı olup olmaması zaman ve örfe bakar. Eskiden tabiplik, inşaatçılık, sarraflık makbul görülmezken, hatta ancak gayri müslimler bu işi yaparken bugün makbul hâle gelmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Allah hiçbir peygamber göndermedi ki, koyun çobanlığı yapmamış olsun.” Resulullah da gençliğinde bir müddet Mekke’de çobanlık yapmıştır. (Buhârî, İbn Mace, Muvatta)

Çobanlık hem idarecilik ve hem de müdafaa ve muhafaza hassalarına ihtiyaç duyulan bir iş olduğu için, esasında liderlik için adeta bir staj yeridir. Hadis-i şerifte, “Hepiniz çobansız, sürünüzden mesulsünüz. Aile reisi çobandır, ailesinden mesuldür. Hükümdar çobandır, tebaasından mesuldür” buyuruldu. Hükümdara verilen râi (çoban) ve tebaaya verilen reaya (sürü) ismi bu hadis-i şeriften gelir. Bunu bilmeyenler bazı hükümdarları halkı koyun sürüsü olarak gördükleri için aklınca tenkide kalkar.


5 Haziran 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar