En eski Osmanlı tarihi hangisidir?
Bilinen en eski Osmanlı kroniği (tarihi), 1413 senesinde vefat eden şair ve tabip Ahmedî’nin İskendername eserinin zeylindeki manzum Dâsitân-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman isimli eserdir. Ama daha eskiye ait vakıfname, kitabe, sikke gibi vesikalar da mevcuttur. Hakan Yılmaz’ın çalışmalarına bakılabilir. Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi 1310’larda vefat eden Ayasofya rahibi İznikli Pachymeres'tir.


5 Haziran 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar