Gayri müslimlerin nikah müessesesine uzak olmalarının sebebi nedir?
Son zamanlardaki feminist cereyanlar sebebiyle aile müessesesi bütün dünyada ağır bir darbe aldı. İnsanlar eskisi gibi mütecanis bir toplulukta yaşamadıkları için, birbirini iyice tanımadan evleniyor. Kısa bir zaman sonra ayrılıyor ve çok ağır bir mali mükellefiyet altına giriyor. Bu sebeple evlenmek yerine nikahsız beraberliği tercih ediyor. Aslına bakılırsa bu nikahsız beraberlikler Avrupa cemiyeti için bir evlilik demektir. Çünkü bir kadınla bir erkek beraber yaşamak maksadıyla bir araya geliyor, herkes buna şahit oluyor, hatta birbirlerine sadakat gösteriyorlar. Ama bir müslüman erkek ile kadın, resmi kayıt mahzurlarından çekindiği için, dini nikahı olmadan beraber yaşasalar zinadır.


31 Mayıs 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar