Büyüklerin tavsiye ettiği altın taşımanın hikmeti nedir?
Altın taşımak kalbe ferahlık verir demişlerdir. Bu, cüzdanda, muskaya bitişik veya herhangi bir şekilde olabilir. Kalbe ferahlık vermesi ya altının metal hususiyetinden veya bilinmeyen başka bir sebeptendir. Yahut sıkışık zamanda paranın bile geçmediği yerlerde altın kabul görür ve ihtiyaca sarfedilir. Bu sözü buyuranlardan Abdülhakim Efendi apar topar sürgüne gönderildiğinde, gidip gelene kadar, üzerinde hocasının işaretiyle teberrüken taşıdığı altını sarfederek maişetini karşılamıştır.


31 Mayıs 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar