Kardeş katli meselesinde padişahın fıkhen kısas cezası gerekmemesi için şehzadeleri boğdurduğu doğru mudur?
Kısas, ancak mağdurun velisinin talebi üzerine verilir. Şehzadenin velisi zaten padişahtır. Bu takdirde ancak tazir cezası icap edebilir ki padişaha tazir verilemez. Asil kanlıların boğdurulması eski Türklerdeki kan tabusunun izidir. Asil birinin kanı yere düşürülmez.


31 Mayıs 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar