Tarikatlar arasındaki post kavgası hakkında ne dersiniz?
Dışarıdan müdahaleler bir yana, hakta bölünme olmaz. Nakıstan kâmil gelmez. Çoğu altı boş dünyevi menfaat mücadelesidir. Mesela hakiki şeyh olmayan biri, elbette yerine şeyh bırakamaz. Kendisine rabıta ettiremez. Bu ölse, talebeleri kendilerine şeyh seçemezler. Şeyh, ancak hakiki bir şeyh tarafından yetiştirilip tayin olunur. Ancak bir cemaatin mensupları, dini hizmetlerini tedvir etmek üzere aralarından birini emir seçebilirler, bu şeyh demek değildir. Müslümanların birbirine düşmesi üzücüdür. Bütün bunlar Türkiye'de tasavvufun yasaklanması ve tekkelerin yeraltına inmesi yüzünden olmaktadır. Her toplulukta kibir ve menfaat sebebiyle kendisini ön plana çıkaranlar vardır.


31 Mayıs 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar