Sultan Vahideddin’in Samsun’a giderken Mustafa Kemal’e para verdiği doğru mudur?
Paşa hükümetin emriyle Anadolu’ya gönderilirken vazife yazısında her ay kendisine muayyen bir tahsisatın hiçbir kesinti olmadan ödeneceği tasrih edilmiştir. Bunun haricinde Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey giderken kendisine peşin 25 bin lira vermiştir ki bunun makbuzunu sürgünde olduğu Fransa’da neşretmiştir. Bunun haricinde Sultan, tahsisat-ı mesture kabilinden kendisine ait hazineden 3 bin lirayı yeğeni Sultanzade Sami Bey vasıtasıyla Paşa’ya tevdi etmiştir. Bu paranın Padişah’ın şahsına ait atların satışından geldiğini hanedanla içli dışlı münasebetleri olan Nihal Atsız söylüyor. Leyla Açba’nın hatıratında da geçer. Padişah’ın yeğeni Fethi Sami Bey ile senelerce komşuluk yaptık ve çok sohbetimiz oldu. Kendisi bizzat bu hadisenin şahidi idi.


22 Mayıs 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar