Tesbihle yalnızca zikr çekilir. "Kalbler yalnız Allahı zikredince mutmain olur" âyet-i kerimesi gereği salavat-ı şerife tesbihle çekilmesi mahzurlu mudur?
Salavat hem duadır, hem zikrdir. Elle de, tesbih ile de çekilir. Zikri elle veya aletle saymak takriri sünnet ile meşru olmuştur.


19 Mayıs 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar