Para veya mal yahud bir menfaat karşılığında hakkını helâl etmek câiz midir?
Para karşılığı helâlleşmek caizdir. Haktan para, mal veya menfaat karşılığı ferağ (vazgeçmek) meşrudur. Bir alacak mevzubahis ise, bu mikdarda sulh olunmuş, demektir.


19 Mayıs 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar