Osmanlı Devleti’nin çöküşünden evvel Suriye’de Türk nüfusu var mıydı?
Suriye 9 asır Türklerin hakimiyetinde yaşadı. Burada çok sayıda Türk yaşardı. Bilhassa Halep nüfusunun yarısı Türk veya Türk asıllıydı. Suriye’de hemen herkes Türkçe bilirdi. Kültür olarak Türklerle Suriyeliler birbirine çok yakındır.


10 Mayıs 2024 Cuma
Alakalı Başlıklar