Gusl abdesti sebebiyle Mâlikî mezhebini taklit eden bir kadın doğumdan sonra 53 gün kan, 5 gün temizlik, sonra 6 gün kan, 15 gün temizlik, 5 gün kan, 10 gün temizlik, 6 gün kan,10 gün temizlik,5 gün kan, 8 gün temizlik, 4 gün kan görüyor. Kan hâlihazırda devam ediyor. Doğumdan önceki hayız âdeti 7 gün, temizlik âdeti 17 gün ve en fazla hayız âdeti 7 gündür. Nifas kaç gündür ve hayz âdeti hususunda nasıl hareket etmesi gerekir?
Hanefî mezhebinde nifâsın ençoğu 40 gün; hayzın ençoğu 10 gündür. Nifâsın en azı yoktur. Hayzın en azı 3 gündür. Temizliğin en az müddeti 15 gündür. İki hayz veya nifas ile hayz arasında en az 15 gün temizlik olmalıdır. İki kan arasındaki 15 günden az temizlik, bu iki kanı ayırmaz ve aradaki 15 günden az temiz günler kan kabul edilir.
 • Doğum+53K+5T+6K+15T+5K+10T+6K+10T+5K+8T+4K.
 • 53K ile 6K arasındaki 5 günlük temizlik fâsiddir ve bu günlerde kan aktı kabul edilir.
 • Doğumdan itibaren gelen kan, 40 günü aştığından, ilk kez doğum yapıyorsa, 40 gün nifâstır ve nifâs âdeti 40 gün olur. Şayet önceden doğum yapmışsa, nifâs âdeti kadarı nifâs olur.
 • Doğumdan itibaren gelen kan, 40 günü aştığından, temizlik âdeti olan 17 günden sonra, yani 40+17=57.günün sonundan itibaren 7 gün hayzdır. 7 günlük hayz 64. günün sonunda tamamlanmaktadır.
 • Aradaki 15 günlük temizlik, tamdır. Temizlik âdeti 15 gün olur. Sonrasında hayz vasfını haiz kan gelirse, hayz olacaktır.
  • 15 temizlikten sonra gelen 5 günlük kandan sonraki kanlar arasındaki temizlikler 15 günden az olduğundan fâsiddirler ve hep aktı kabul edilir, yani 15 gün temizlikten sona kadar kan aktı kabul edilir.
  • 15 gün temizlikten sonra 7 gün hayz 15 gün temizlik olacak şekilde hareket eder. Yani 7 gün hayz, sonra 15 gün temizlik, sonra 7 gün hayz, sonra 15 gün temizlik, sonra 7 gün hayz, sonra 15 günlük temizliğin 7 günü tamamlanmıştır. Bu istimrar hali, iki kan arasında tam temizlik, yani 15 günlük temizlik görene kadar devam eder. Hayza tekabul eden günlerde namazı bırakır; temizliğe tekabul eden günlerde, kan gelse bile, namazlarını kılar.
Malikî mezhebinde nifâsın ençoğu 60 gün; hayzın ençoğu ise, ilk defa hayz gören için 15 gün, âdeti olan kadın için 15 günü aşmamak kaydıyla âdetinin 3 gün fazlasıdır. Malikî mezhebinde kanlar arasındaki 15 günden az olan temizlikler, temizlik kabul edilmektedir. Ancak, 15 günden az temizliğin iki tarafındaki kanlar toplanarak, hayzın ençoğunu aşmayacak şekilde bir hayz kabul edilir. Maliki mezhebinde, hayzın en azı yoktur.
 • Maliki'deki hayz âdetinizin 7 gün olduğu farzedilmiştir.
 • Doğum+53K+5T+6K+15T+5K+10T+6K+10T+5K+8T+4K.
 • İlk 53 günlük kanın tamamı nifâstır. 5 günlük temizlik nifas değildir; sonrasındaki 6 günlük kan da nifasa dahil edilir. Toplamda 53+6=59 gün nifas olur.
 • Nifastan sonra 15 günlük tam temizlik olduğundan, temizlik âdeti 15 gün olur. 15 günlük tam temizlikten sonra gelen 5 gün kan ve 6 günlük kanın ilk 5 günü hayzdır, yani hayz âdeti 7 gün olduğundan âdeti en fazla 3 gün artabileceğinden, 10 gün olur.
 • 10 gün temizlikten sonraki 6 günlük kanın son 1 günü, 10 günlük temizlik ve sonrasındaki 5 günlük kanın ilk 4 günü temizliktir.
 • 10 gün temizlikten sonraki 5 günlük kanın son 1 günü ve sondaki 4 günlük kanlar hayzdır.
Birden fazla mezhebi taklid eden kadınlar, bir mezhebde hayz veya nifas diğer mezhepte temizlik olan hallerde, ibadetleri bırakır. Sonra bugünde yapılmayan ibadetleri, her iki mezhebe göre temiz olan günlerde kaza eder. Yukarıda izah edilen hallerde, bu kaide dikkate alınarak hareket edilir.
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar