Bazı kitaplarda “İsa aleyhiselâmın şeriati aslında Musa aleyhisselâmin şeriatini nesh etmemiştir, kuvvetlendirmistir” diyor. Bazılarında ise nesh ettiği yazıyor. Buradaki tezat nasıl giderilir?
Tamamını neshetmemiş; kısmen neshetmiştir. Bazı hükümlerini değiştirerek yeni hükümler getirmiş; bazı hususlarda ise Musa aleyhisselâmın şeriatına ait hükümlerin tatbikini emretmiştir.
18 Mayıs 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar