Kendi günahını düşünmekten başkalarının ne yaptığını umursamamak doğru mudur?
Her müslüman başkalarının işlediği günahlardan rahatsızlık duyar ve bunu kalben beğenmez. İcap ederse emri maruf yapar. Zira hadisi şerifte, “Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde eliyle men etsin. Eliyle men edemezse diliyle men etsin. Diliyle de men edemezse kalben buğz etsin. Yani o işi beğenmesin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir” buyuruldu. Hükümet eliyle, ulema diliyle men eder. Avama düşen kalben buğz etmektir. Eğer insanlar kendisi günah işlese veya işlemese bile, başkalarının işlediği günahlara aldırmazsa, ayrıca bir günaha girer ve o topluluğun başına umumi bela gelir.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar