Sahih-i Buhari’ye çok şerhler yazılıp da Osmanlılar zamanında yazılmamasının sebebi nedir?
Buhari Şafiidir. Kitabı da Hanefi mezhebi cihetinden bir şey ifade etmemektedir. Bu kitapta Hanefi mezhebinde ihticac olunmayan hadisler çokça geçer. Bundan dolayı Hanefi mezhebine kendini bilmezler ta’n etmiştir. Bundan dolayı Hanefi uleması Buhari’ye şerh edip, mezheplerinde neden bu hadislerle amel edilmediğini ilmî olarak izah etmek lüzumu hissetmiştir. Buna rağmen en güzel Buhari şerhleri Hanefiler tarafından yazılmıştır. Buhari’nin en güzel baskısı Sultan Hamid zamanında Osmanlılar tarafından yapılmıştır. Mesela Bedreddin el-Aynî’nin Umdetü’l-Kârîsi böyledir.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar