Dua ederken elleri bitiştirmek lazım mıdır?
Duanın adabını bildiren rivayetlerde ellerin duanın kıblesi olan semaya açılarak bitiştirilmesi ibaresinden bazıları fiziki olarak bitiştirmeyi anlamışlardır. Halbuki buradaki bitiştirmekten maksat iki elin birbirine muvazi (paralel) olması, birinin yukarıda veya ileride olmamasıdır. Bu sebeple elleri fiziki olarak bitiştirmek sünnet değildir.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar
Dua