Bir pazarlamacı, mal sahibinin peşin satılmasını istediği ve veresiye satışına izin vermediği bir malı, veresiye olarak satsa, ama satıcıya kendi cebinden peşin parayı ödese câiz olur mu?
Vekil, veresiye sat denmiş de, peşin satmışsa, satıcının menfaatine olduğundan câizdir. Ama peşin sat denmiş de, veresiye satmışsa, câiz olmaz. Bunun yolu, bu malı kendisinin satıcıdan satın alıp, müşteriye veresiye satmasıdır. (İbni Abidin, Vekâlet bahsi)


10 Mayıs 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar