Bülûğa erdikten sonra Müslüman olan bir erkek sünnet olur mu?
Beyhakî ve Taberânî’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, “Sünnetsiz adam, seksen yaşında da olsa, müslüman olunca yine sünnet edilir” buyuruldu. İbni Abidin ve Şir’atü’l-İslâm’da der ki: İmana gelen yaşlı adamın sünnet olması şart değildir. Hiç olmasa da olur denildi. Çünki sünnet, avret yerinin görünmesi için özür olmaz diyenler de vardır. Hadîka ve Berîka’da diyor ki: Müslüman olan yaşlı adam ve hastalar, sünnetin acısına dayanamazlarsa, sünnet edilmezler. Sünnet derisinin altını yıkamak farz olduğu için, Şâfi’îde sünnet olmak şarttır. Netice itibariyle Müslüman olan kimsenin sünnet olması lâzımdır. Ancak avret yerini göstermemek için sünnet olmaz diyenler varsa da, bu zayıf bir kavildir. Sünnet için avret yerini açmak özür olur.


10 Mayıs 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar