“İşlerinizi gizli tutun. Çünkü her nimet sahibi kıskanılır” mealindeki hadis-i şerif mucibince, yapmayı düşündüğümüz müstakbele dair işleri mi yoksa severek yaptığımız bir faaliyeti mi gizli tutmak emrediliyor?
Hadis-i şerifte, “İsteinû alâ kadâi havâiciküm bi’l-kitmân feinne küllü zi nimetin mahsud” buyuruldu. “Allah’tan veya bir insandan bir ihtiyacınızı istediğiniz zaman gizli tutun. Zira nimet sahiplerine hased ederler. Engellemeye çalışırlar” demektir.


14 Nisan 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar