İmam Şarani hazretlerinin kadir gecesinin hesaplamasındaki keşfi nerede geçiyor?
Piyasada İmam Şarani hazretlerinin Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğuna dair keşfi bir tespiti dolaşmaktadır. Buna göre Ramazan pazar günü girerse Kadir gecesi 29, pazartesi günü girerse 21, salı günü girerse 27, çarşamba günü girerse 19, perşembe günü girerse 25, cuma günü girerse 17, cumartesi günü girerse 23. gecedir. Buna göre İmam Şarani hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle müşerref olmuşlardır.

Bu ifadenin nerede geçtiğini bulunamadı. İmamı Şarani hazretlerinin el-Uhudü’l-Kübra kitabında yoktur. Ama orada Kadir gecesiyle alakalı şu malumat geçiyor: “Ben Kadir gecesini 27’sinde değil de, ramazanın 17’sinde görmüştüm. Ehl-i bâtın ve keşif, bu gecenin seneden seneye bütün ramazan gecelerini devrettiğini söylemişlerdir ki, her gece onun şerefinden hisseyâb olsun. Bazı imamlar da Kadir gecesinin, sene içindeki geceler içinde döndüğünü ve birinci devre tamamlanınca, ikinci devrenin başladığını söylemişlerdir.” Bu rivayet doğruysa ancak keşif bildirir. Kadir gecesinin alametleri sayılmıştır. Bunlar da katiyet bildirmez. Esas olan, Kadir gecesinin evvelden belli olmamasıdır. Bu sebeple “her geceyi Kadir bil” sözü meşhurdur


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar
Dua