Annesinin umumi vekaletini alan oğul, annesine ait arsa vs satışından gelen paraları dilediği gibi sarf edebilir mi?
Hayır. Sadece rayiç bedelden satabilir. Bedeli almaya vekil edilmişse bedeli de tahsil edebilir. Ama bu parayı sahibine verir, sahibinin hususi izni veya emri olmadıkça başka yere sarf edemez.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar