Yalan söylemekten çekinen biri, “Yalan mı söyleyeyim yukarıda Allah var” dese küfre sebep olur mu?
Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bunu bilerek veya inanarak veya hilafını kast etmeyerek yukarıda Allah var veya gökte Allah şahit gibi sözler kullanmak mahzurlu olmakla beraber küfre düşürmez. Bu gibi elfaz-ı küfür ile bir kimsenin küfre düştüğüne hükmedilmez. Nitekim Kur’an-ı kerimde “Allah göktedir” meâlinde müteşabih ayetler vardır.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar