Oruç tutamayan hasta veya yaşlı kimse eğer iyi olamadan ölürsem fidyemi verin diye vasiyet etmeli midir?
Bir kimsenin ödemediği zekât, fıtra, fidye, kefaret ve kul borcu gibi borçları vasiyet etmesi vaciptir.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar