Dinen insanlar eşinin, ailesinin hayatına ne kadar müdahale edebilir?
İnsanlar cemiyet halinde yaşarlar ve hürriyet sınırı başkasının hürriyet sınırında ve dinin hürriyet sınırında biter. Birey olmak modernitenin safsatalarından ibarettir. İslamiyet'te ferdiyetçilik esastır. İnsana fert kıymeti veren İslamiyettir. Bütün müslümanlar birbirlerini bu sınırları ihlalden dolayı kontrol edebilirler. Din bunu emreder. Evlat anne babaya, eş zevcine, zevc hükümete, hükümet dine itaat etmeye mecburdur.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar