Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve 150 din adamının Ankara hareketi için verdiği fetva şer’î midir?
Fetva vermenin resmi bir usulü vardır. Bu fetva o usule göre verilmiş olmayan politik bir fetvadır. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi vaktiyle padişaha telgraf çekmiş, sadrazam Damad Ferid Paşa ise protokole çok hassas olduğu için, bir müftünün doğrudan padişaha telgraf çekemeyeceğini, şeyhülislamlık vasıtasıyla muhabere edebileceğini söylediği için sadrazam ve padişaha kinlenmiştir. Ankara hareketini desteklemesinin hakiki sebebi budur.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar