Sultan Fatih’in Ermeni Patrikhanesi kurmasının sebebi nedir?
Osmanlı ülkesinde hatırı sayılır bir Ermeni nüfus yaşıyordu. Bunların patrikhanesi Osmanlı sınırları dışındaydı. Osmanlı hükümeti, payitahtta bunları temsil edecek bir makam kurulmasını istedi. Devletin vatandaşları için sosyal hizmet yerine getirme vazifesi vardır.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar