Nass ne demektir?
Nass, herhangi bir mevzuda açık ve kati hüküm ihtiva eden ibareye denir. Dini ıstılahta ayet ve hadislere nass denir.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar