Sahabenin ekseriyeti Hazret-i Muaviye tarafında olduğu halde neden 4. raşid halife Hazret-i Ali kabul edilmiştir?
Bu bir kabuldür. “Benden sonra sünnetime ve hulefa-i raşidînimin sünnetine uyunuz” mealindeki hadis-i şeriften dolayı sonradan ilk 4 halifeye raşid halifeler denmiştir. Bazılarına göre Hazret-i Ali’nin yerinde Hazret-i Muaviye zikredilir. Bazılarına göre raşid halifeler Hazret-i Hasan ve Muaviye, hatta Ömer bin Abdülaziz’i de ilave ederler. Raşid halifelerin 4 kabulü biraz da İslam tarihindeki Şii tesirinin neticesidir.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar