Hatm-i hacegân bid’at midir?
Şah-ı Nakşibend hazretleri gibi büyük bir alimin esaslarını koymuş olduğu bir ibadete bid’at denemez. Kur’an-ı kerim okumak ve Allah’ı zikretmek ve dua okumak dinin emridir. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin Müsned kitabında Şeddad bin Evs’ten naklen, Cenabı Peygamberin yabancıları çıkartıp ve kapıları kapatıp topluca zikir yaptığını anlatır. Taş ile tespih çekmek sünnetle sabittir.


26 Mart 2024 Salı
Alakalı Başlıklar